Liczba obsługiwanych domen
1
3
10
Brak limitu obsługiwanych zgłoszeń
Bezpieczne połączenie SSL
Dowolna liczba użytkowników
Zakładka Facebook
Możliwość wyłączania zakładek
Wybór schematów kolorystycznych
-
Edycja treści zakładek
-
Możliwość załączania plików
-
Dołączanie e-mail do przesyłanych zgłoszeń
-
Eksport zgłoszeń do XLS
-
-
Zakładka Newsletter oraz eksport adresów e-mail
-
-
Kategoryzacja zgłoszeń
-
-
Dowolne dopasowanie kolorystyczne
-
-
White label (bez logo Twoja Sugestia i dcs.pl)
-
-
   


 
 
Lite
za 0
cena netto za 1 miesiąc
Advanced
za 29
cena netto za 1 miesiąc
Pro
za 49
cena netto za 1 miesiąc