Najczęściej
zadawane pytania.

Informacje dotyczące okresu testowego.

Bezpłatny okres testowy trwa 30 dni od momentu instalacji kodu widgeta w domenie. Dostępny jest jednorazowo dla wszystkich dodanych przez Ciebie domen. Utworzenie kolejnego konta w systemie nie uprawnia do kolejnego okresu testowego domeny, która była już wcześniej objęta okresem testowym.

Czy możliwa jest zmiana planu taryfowego?

W przypadku potrzeby zmiany planu taryfowego prosimy o kontakt z Administratorem Serwisu - info@twojasugestia.pl.

Jaka jest maksymalna liczba domen obsługiwanych przez aplikacje?

Domyślnie aplikacja obsługuje do 10 domen. Jeśli jednak jesteś zainteresowany obsługą większej liczby domen, prosimy przy rejestracji wybrać program taryfowy Advanced oraz skontaktować się z Administratorem Serwisu - info@twojasugestia.pl.

Ilu użytkowników mogę dodać do aplikacji?

Twoja Sugestia nie posiada ograniczenia w liczbie użytkowników wewnątrz Twojej organizacji.

Jak zmienić Administratora wewnątrz organizacji?

Aby zastąpić istniejącego Administratora nowym, należy najpierw nadać Użytkownikowi uprawnienia administracyjne, a następnie nowy Administrator może usunąć konto poprzedniego Administratora.

Jak zmienić częstotliwość powiadomień o nowym zgłoszeniu?

Logując się do karty "opcje" w panelu administracyjnym można ustawić częstotliwość informowania o nowych zgłoszeniach, lub wyłączyć je całkowicie.

W jaki sposób zainstalować aplikację na mojej stronie?

Wejdź do panelu administracyjnego w zakładkę Zarządzanie > Domeny i dodaj adres swojego serwisu. Następnie wybierz opcję edytuj widoczną obok wprowadzonego adresu. Podany kod należy wkleić w sekcji head Twojego serwisu. Wszelkie edycje wyglądu zainstalowanego widgeta nie wymagają zmiany wklejonego kodu. Dostęp do karty Domeny posiadają jedynie użytkownicy na prawach Administratora

Jak tworzyć automatyczną kategoryzację zgłoszeń?

Wejdź do panelu administracyjnego w zakładkę Kategorie i wybierz domenę, dla której chcesz utworzyć automatyczną kategoryzację. Utwórz nową kategorię, nadając jej nazwę oraz przypisując użytkownika za nią odpowiedzialnego, następnie wejdź do utworzonej kategorii. Utwórz filtr danej kategorii poprzez sprecyzowanie adresów stron Twojego serwisu, lub poprzez dodanie słów kluczowych zawartych w tytułach stron serwisu.

Od tego momentu, zgłoszenia będą automatycznie przypisywane do utworzonej kategorii, a użytkownik za nią odpowiedzialny będzie otrzymywał stosowne komunikaty.

Dostęp do karty Domeny posiadają jedynie użytkownicy na prawach Administratora.