Kontakt

dcs.pl Sp. z o.o.

Ursynów Business Park
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
tel. +48 (22) 548 6000
fax. +48 (22) 548 6001
info@twojasugestia.pl sprawy handlowe
pomoc@twojasugestia.pl sprawy techniczne
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy KRS      
Kapitał zakładowy 3.700.000 PLN                
NIP: 951-20-63-362

Media o nasDailyWeb Logo - Recenzja narzędzia do zbierania feedbacku - Twoja Sugestia na blogu DailyWeb.pl


BPI Logo - notatka dotycząca Twojej Sugestii na stronie Biura Projektów Innowacyjnych

mam startup logo - informacje o narzędziu Twoja Sugestia w artykule '7 narzędzi przydatnych startupom'